თანხის გადახდამდე საჭიროა გაიაროთ ერთჯერადი რეგისტრაცია.

თუ გსურთ, თანხა გადმორიცხოთ ინტერნეტბანკით, იხილეთ ჩვენი რეკვიზიტები:

• თიბისი ბანკი

• ბანკის კოდი: TBCBGE22

• ა/ნ: GE66TB7608036020100002

• შპს ონლაინ აუდიო

• ს/კ: 416337798

დანიშნულებაში მიუთითეთ: მიკროფონი WA-14

სხვა ბანკის ანგარიშიდან გადმორიცხვის შემთხვევაში მოგვაწოდეთ გადახდის ქვითარი, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოგემსახუროთ.

 

თუ არ გაქვთ ინტერნეტბანკი, მიმართეთ თქვენი ბანკის ფილიალს, ან დარეგისტრირდით მარტივად მოცემული ბმულების მეშვეობით.

RECORDING

ARRANGEMENT

FILM SCORING

EDITING

ORCHESTRATION

MUSIC MEDIA

MIXING

DIGITIZATION

SOUND DESIGN

MASTERING

RESTORATION

EDUCATION